40 lat rocka w Petersburgu

40 lat rocka w Petersburgu

40 lat rocka w Petersburgu

W ramach tej imprezy 12 września na scenie Tinkoff Areny zagrają legendy rosyjskiego rocka:  grupa  Akwarium, Piknik, AVIA oraz Wiaczesław Butusow z repertuarem najsłynniejszych piosenek zespołu Nautilus Pompilius.

Przemian żądają nasze serca!
cyt. Wiktor Coj, lider grupy Kino

Leningradzki Rock-Klub powstał w 1981 roku. Zapewnił młodym ludziom możliwość wyjścia z czterech ścian ciasnych komunałek - mieszkań, w których każda rodzina miała swój pokój, a korytarz, kuchnia i łazienka były wspólne - i zagrania na scenie przed publicznością. W tamtych czasach znaczyło to naprawdę wiele. 

Oczywiście nad wszystkim sprawował kontrolę zarząd Klubu, a zespoły przechodziły selekcję. Ostatecznie jednak wiatr przemian czasów pierestrojki i narastające pragnienie wolności okazały się silniejsze od nie tak czujnej jak niegdyś cenzury. Artystom udało się przekazać to, co dla nich było najważniejsze.

Leningrad - jak wówczas nazywał się dzisiejszy Petersburg - możemy śmiało nazwać ojczyzną radzieckiej muzyki rockowej. To właśnie na scenie tutejszego rock-klubu zagrały swoje pierwsze koncerty najsłynniejsze grupy, m.in.:  Kino, Zoopark,  Alisa, DDT,  Akwarium, AukcYon i wiele innych. 

Muzyka miała ogromny wpływ również na pozostałe sfery kultury – literaturę, kino, teatr, sztuki plastyczne. Leningradzki Rock-Klub stał się źródłem natchnienia, fenomenem kulturowym oraz  symbolem przemian lat 80. i 90.

Festiwal w Petersburgu jest również dedykowaniu  powstaniu stacji radiowej Nasze radio –Sankt Petersburg, która kontynuuje tradycje Rok-Klubu już od 20-tu lat. Dzięki niej petersburżanie pozostają na bieżąco w temacie muzycznych nowości, a  młodzi artyści mają okazję prezentować swoje utwory przed szerokim gronem słuchaczy.

Dzisiaj już nie Leningrad, ale Petersburg, wciąż utrzymuje status stolicy rosyjskiej muzyki rockowej, a historia leningradzkiego rocka pozostaje żywa, tak jak nie tracą na aktualności teksty piosenek napisane 40 lat temu. 

Dodajmy, że 29 września w Warszawie odbędzie się koncert Borisa Griebenszczikowa i jego grupy Akwarium - czyli artystów ściśle związanych z leningradzko-petersburską sceną muzyczną.

Agnieszka Szarek


;