Wizy elektroniczne do Rosji!

Wizy elektroniczne do Rosji!

Wizy elektroniczne do Rosji!

Polska znalazła się na liście 52 państw, których obywatele od początku przyszłego roku będą mogli wjeżdżać do Rosji na podstawie wiz elektronicznych. Nowy przepis dotyczy podróży turystycznych, do 16 dni. W przypadku dłuższych wyjazdów niezbędne będzie wyrobienie tradycyjnej wizy wklejanej do paszportu, tak jak to było do tej pory.

Nowe przepisy znacząco ułatwią życie turystom i organizatorom podróży. Zniknie lwia część formalności, których trzeba było dopełniać, by uzyskać wizę. Dotyczy to zarówno gromadzenia niezbędnych dokumentów, jak i fizycznego dostarczania paszportu do centrów wizowych.

Wiza elektroniczna będzie kosztować niezmiennie 40 USD, ale odpadną dodatkowe koszty związane z uzyskiwaniem wszystkich dokumentów, opłatą centrum wizowego czy przesyłkami kurierskimi paszportów.


;