A może do Krasnojarska?

A może do Krasnojarska?

A może do Krasnojarska?

Miejscowość powstała w 1690 r. jako kozacki ostróg - drewniana warownia, jakich wiele zakładano podczas podboju Syberii. Nazwa to bezpośredni opis miejscowych warunków naturalnych - w okolicy miasta wiele jest głębokich jarów wyciętych w żelazistej, czerwonej (czyli krasnej) glebie. 

Miasto, którego liczba ludności w 2012 r. przekroczyła milion, jest stolicą Kraju Krasnojarskiego, stanowi ważny ośrodek przemysłowy, naukowy i kulturalny. Jednym z jego symboli jest kaplica Paroksieny Piatnicy, uwidoczniona na rosyjskim banknocie 10-rublowym.

Kranojarsk leży nad Jenisejem, najbardziej zasobną w wodę - przy ujściu w ciągu sekundy przepływa 19,8 tys. m3 wody - i jedną z najdłuższych syberyjskich rzek. W mieście ma ona dobry kilometr szerokości. Miejscowi mówią, że jeśli latem kupić chłodne piwo na jednym brzegu i zanieść na drugi - trzeba będzie pić ciepłe.

Nad rzeką funkcjonuje dworzec rzeczny - ruszają stąd statki pasażerskie pływające po Jeniseju, nawet do przystani Dudinka koło Norylska, za kołem podbiegunowym. Nieco powyżej Krasnojarska rzeka jest przecięta potężną zaporą Sajano-Szuszenską, tworzącą wielkie sztuczne jezioro. Inną atrakcją położoną w pobliżu Kranojarska jest rezerwat Stołby, w których znajdują się unikatowe formacje granitoidów.

Kranosjarsk leży 4038 km od Moskwy. Pociąg pospieszny pokonuje tę trasę w sześćdziesiąt kilka godzin, a bilet na płackartę kosztuje ok. 450 zł. Bilet na przelot z Moskwy do Krasnojarska i z powrotem liniami Pobeda można znaleźć za niespełna 600 zł.


;